+48 785 190 402 info@lesnemaszyny.com.pl

REGULAMIN

1.WARUNKI OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.jar-drew.pl jest Jarosław Urban, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jar-Drew Jarosław Urban, z siedzibą w miejscowości Ostra Góra 17, 16-140 Korycin, NIP 5451681737

1.2. Sprzedaż poprzez SKLEP INTERNETOWY odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez klienta zamówienia na stronie sklep.jar-drew.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta Regulaminu i zobowiązaniem przestrzegania określonych w nim zasad. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu przez klienta upoważnia firmę Jar-Drew Jarosław Urban do unieważnienia zamówienia.

2.ZAKUPY

2.1. Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu sklep.jar-drew.pl dostępne są na terenie całej Polski osobom pełnoletnim.

2.2. Zamówienia spoza granic Polski są możliwe do realizowania wyłącznie po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym warunków wysyłki. Zamieszczone na stronach internetowych sklep.jar-drew.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży pochodzą od producenta. Dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zdjęcia w sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Wszystkie towary wysyłane do klienta poprzez stronę sklep.jar-drew.pl są fabrycznie nowe, oryginalne, legalnie wprowadzone do sprzedaży na terenie Polski.

2.3. Wszystkie ceny i koszty dostawy podane na stronie internetowej sklep.jar-drew.pl są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto.

3.ZAWARCIE TRANSAKCJI / REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Przyjęcie oferty przez sklep.jar-drew.pl następuje w momencie wysłania do klienta maila z potwierdzeniem zamówienia.

3.2. Zawarcie transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy klientem a firmą Jar-Drew Jarosław Urban następuje w momencie potwierdzenia wpłaty na rachunek firmy Jar-Drew Jarosław Urban oraz przekazania klientowi zamówionego towaru.

3.3. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia, w innym przypadku kupujący otrzymują paragon.

3.4. Dostępne są następujące sposoby zamawiania towaru: załóż nowe konto i zrób zamówienie lub zrób zamówienie bez zakładania konta.

3.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy sklep.jar-drew.pl zostanie przesłane mailowo do klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną rozmową mającą na celu weryfikację złożonego przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, kiedy ewentualna weryfikacja nie nastąpi.

3.6. Odmowa przyjęcia złożonego przez klienta zamówienia będzie równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje tym, że pieniądze za towar nie będą zwrócone.

3.7. Wszelkie niezgodności w dostawie tj. brak paragonu, faktury, gwarancji należy zgłaszać do 5 dni od dostawy przesyłki.

4.DOSTAWY

4.1. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-16:00.

4.2. Realizacja zamówień odbywa się następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

4.3. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

4.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy realizacji dostawy przez dostawców firmy kurierskiej, klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym sklepu internetowego. Protokół ten zostanie przekazany do Biura Obsługi Klienta i rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych. Przyjęcie dostawy przez klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

5.GWARANCJE / REKLAMACJE

5.1. Towary dostępne na stronie internetowej sklep.jar-drew.pl dostarczane są z oryginalnymi kartami gwarancyjnymi producenta, oraz dowodem zakupu, co jest podstawą ewentualnej reklamacji.

5.2. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez autoryzowane punkty serwisowe lub przez sprzedawcę (poprzez odesłanie do producenta).Naprawy we własnym zakresie, bądź użytkowanie towaru niezgodnie z instrukcją obsługi prowadzi do utraty gwarancji.

5.3. Przesyłki wysłane na koszt sklepu internetowego nie zostaną przyjęte, jeśli nie było to ustalone wcześniej telefonicznie.

5.4. W przypadku dostarczenia produktu z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem internetowym. W takim przypadku może odesłać wadliwy towar i żądać zwrotu pieniędzy. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych. O wyniku jej rozpatrzenia klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres poczty elektronicznej.

5.5. Sklep internetowy zwraca klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto podane przez klienta

6.ZWROTY

6.1. W terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do klienta jest możliwość zwrotu zamówionego towaru. Towar musi jednak być w fabrycznym opakowaniu, kartą gwarancyjną oraz dołączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

6.2. W ciągu 3 dni roboczych (po otrzymaniu paczki przez sklep) towar ze zwrotu zostanie zweryfikowany przez pracowników sklepu internetowego. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

7.PRYWATNOŚĆ

7.1. Dokonując zamówienie w serwisie sklep.jar-drew.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Jar-Drew Jarosław Urban jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz komunikacji z klientem.

7.2. Dane te są poufne. Osoby, których dane zostają umieszczone w ewidencji, mają prawo wglądu oraz ich ewentualnego wycofania z bazy. W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, klient może dokonać ich korekty.

Close Menu
×
×

Koszyk